Deel via

Woensdag 10 april is er een symposium georganiseerd door het Amsterdam UMC over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in relatie tot de organisatie van de zorg voor patiënten met gynaecologische kanker. Het doel van de bijeenkomst was om inzicht te krijgen in wat van belang wordt geacht voor de organisatie van de zorg.

Het perspectief van de patiënt was daarbij van groot belang. We waren er met elf vertegenwoordigers van Olijf en er waren meer (ex-)patiënten. Daarnaast nog tientallen andere disciplines zoals verpleegkundig specialisten, artsen, gynaecologen, radiotherapeuten, pathologen en medisch oncologen.

Persoonlijke impressie van Elsje Zaalberg, werkgroep Kwaliteit van Zorg:
'In november werd het Integraal Zorgakkoord vastgesteld. Doel van deze bijeenkomst was inzicht krijgen in wat betrokkenen belangrijk vinden voor de organisatie van de zorg. De visie van de patiënt is hierbij belangrijk en deze dag kregen we ruim de gelegenheid om over onze visie te praten.

In de ochtendlezingen besteedden vijf inleiders aandacht aan de cijfers, voorbeelden van concentratie van zorg in Nederland en Denemarken en het maken van keuzes. Kim Hulscher en Linda Snoep gaven een indrukwekkende presentatie over de patiëntreis.

Na de lunch spraken we verder in groepen van ongeveer 10 personen met verschillende achtergrond aan 9 ronde tafels. Aan elke tafel zaten minstens twee patiëntvertegenwoordigers. Een persoonlijk leuk feit: ik zat aan tafel met de gynaecoloog-oncoloog die mij zes jaar geleden opereerde en kon haar vertellen hoeveel geluk ik heb gehad met mijn genezing.

De professionals luisterden heel goed naar ons patiëntvertegenwoordigers. Men sprak aan de hand van een kaart van Nederland waarop de grote regio’s voor expertzorg staan aangegeven. Hoe ver wil en kan je reizen om in het beste ziekenhuis geopereerd te worden? Moeten medische teams van expertziekenhuizen gaan reizen naar regionale ziekenhuizen? Wat vinden we belangrijk: de beste zorg, ook als die ver weg is of zorg nabij onze woonplaats? Van alle rondetafelgesprekken wordt verslag gemaakt, ik ben erg benieuwd naar de aanbevelingen die hieruit naar voren komen.

In het slotwoord riep de voorzitter alle aanwezigen op donateur te worden van Olijf!'

In Olijfblad 2 - 2024, dat in juni verschijnt, komt een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.



Deel via

Lees verder...

  1. 12 april 2024 12e ENGAGe congres voor gynaecologische kankerpatïentenorganisaties
    Lees verder
  2. 11 april 2024 Wil je meedenken over trainingsprogramma’s voor patiënten met zeldzame kanker?
    Lees verder
  3. 11 april 2024 Deelnemers gezocht voor vragenlijst over vermoeidheid na kanker
    Lees verder