Deel via

Olijf vindt het belangrijk om onze achterban regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken van de onderzoeken waar wij aan meewerken. We krijgen steeds meer vragen om de patiënteninformatie bij de start van een onderzoek te lezen. Maar Olijf vindt het ook belangrijk om die studies dan ook te blijven volgen en erin te participeren om de stem van de patiënt te laten horen en mee te laten wegen.

We schreven in januari van dit jaar al eerder over de start van de PlaComOv-studie, zoals deze formeel heet, in onze nieuwsbrief en op de Olijf website.

De studie vergelijkt het opereren met een Plasmajet met de traditionele manier. Het is de bedoeling dat binnen 2 jaar zich 330 patiënten aanmelden om hieraan mee te doen. In mei heeft Olijf gesproken over de voortgang met de twee gynaecologen, drs. Gatske Nieuwenhuizen-de Boer en dr. Heleen van Beekhuizen die het project begeleiden. Daar hoorden we dat inmiddels 9 van de 11 deelnemende ziekenhuizen zijn gestart en dat er al 49 patiënten geïncludeerd zijn. Na de 50e patiënt wordt er een tussenevaluatie gehouden. Over die bevindingen verwachten we over een paar maanden iets te kunnen vertellen.

Klik om de afbeelding 'Percentages inclusies' te openen en de afbeelding 'Aantal inclusies'Deel via

Lees verder...

  1. 17 juli 2018 Vier onderzoeksvoorstellen goedgekeurd
    Lees verder
  2. 16 juli 2018 Nieuwe projecten in de startblokken
    Lees verder
  3. 13 juli 2018 Olijf in de media over HPV vaccinatie
    Lees verder