Deel via

Van 29 september tot 1 oktober vond het 11e jaarlijkse congres plaats van de Europese Gynaecologische Patiëntenorganisaties: ENGAGe. Het congres was deze keer in Istanboel. Voor Olijf waren Kim Hulscher en Linda Snoep afgevaardigd.

Het boordevolle programma bestond voornamelijk uit presentaties over de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen op het gebeid van de behandeling van diverse gynaecologische kankers.

De laatste ontwikkelingen lieten zien hoeveel vooruitgang er is geboekt in het behandelen van meerdere soorten gynaecologische kanker door middel van onder andere ”targeted medicine” (doelgerichte therapie) en nieuwe, minder invasieve operatietechnieken. Deze nieuwste ontwikkelingen werden in dezelfde dagen eveneens aan de internationale gynaecologen en onderzoekers gepresenteerd, die tegelijk op het ESGO congres aanwezig waren.

Een mooie, nieuwe ontwikkeling is dat het wederzijdse belang van gynaecologen en (ex)patiënten inmiddels steeds meer aandacht krijgt. Wetenschappers, onderzoekers en artsen zijn steeds vaker doordrongen van het belang om (ex)patiënten te betrekken bij hun onderzoeken en behandelingen. Onze ervaringsdeskundigheid als patiëntenorganisaties krijgt langzamerhand een plekje in de ‘strikt’ medisch-wetenschappelijke wereld.

Een ander belangrijk onderdeel van dit congres is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de Europese patiëntenorganisaties onderling. Hoewel de situaties enorm verschillend zijn per land, zijn er ook vele overeenkomsten. Het is inspirerend om te horen hoe anderen hun projecten en ondersteuningsprogramma’s voor het voetlicht brengen. De enorme kracht en het doorzettingsvermogen van de aanwezige patiënten is inspirerend, ontroerend en hoopgevend.

Platform voor naasten
Tijdens dit congres heeft Linda Snoep de nieuwste loot aan de Olijfboom mogen presenteren: het platform voor naasten. Hiervoor heeft onze vrijwilliger Karen Shaw een prachtige poster ontworpen, die ter plaatse tentoongesteld werd en diende als kapstok voor de presentatie. Bekijk de poster >>

Een mooie afsluiting van het congres is de verkiezing van Olijfs Kim Hulscher tot co-president van ENGAGe! Dit betekent in de praktijk dat Kim, samen met de andere co-president Prof. Dr. Jalid Sehouli uit Berlijn, ENGAGe inhoudelijk gaat aansturen. Zij worden hierbij praktisch ondersteund door het bijbehorende kantoor. De komende jaren kan Kim op Europees niveau veel activiteiten ontwikkelen, waarbij Olijf enerzijds bron van inspiratie is, maar ook als organisatie kan profiteren van alle kennis en ervaring van onze zusterorganisaties.

Namens Olijf: gefeliciteerd met deze benoeming, Kim!

Engage 1
Engage 2
Engage 4
Engage 3


Deel via

Lees verder...

  1. 12 oktober 2023 Resultaten onderzoek naar vergelijking behandelingen bij baarmoederhalskanker stadium 1B2 en 2B
    Lees verder
  2. 10 oktober 2023 Kankerpatiënten zien massaal uitslagen in patiëntportaal, liefst zo snel mogelijk
    Lees verder
  3. 5 oktober 2023 Bijeenkomst voor lotgenoten in het Amsterdam UMC op 20 september jl.
    Lees verder