Deel via

Op 4 juli 2023 namen Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog UMC Utrecht/Oncomid, en Marjolein Kagie, gynaecoloog Haaglanden Medisch Centrum/OncoWest, de praatplaat voor vrouwen met eierstokkanker in gebruik.

Het doel van de praatplaat is deze patiënten zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de vaak langdurige complexe behandelingen. Daarnaast geeft de plaat ondersteuning voor de arts bij zijn of haar verhaal. De plaat is gemaakt door zorgverleners uit de regio’s Midden-Nederland en West-Nederland met medewerking van patiënten en patiëntenorganisatie Olijf.

Een handvat voor patiënt en arts
Om vrouwen met eierstokkanker goed te informeren, zochten de gynaecologen, oncologen, verpleegkundig specialisten en casemanagers van de regionale oncologienetwerken Oncomid en Oncowest elkaar op. Samen kwamen ze tot de conclusie dat naast de algemene informatie die de patiënt krijgt over haar ziekte en de behandeling, juist ook de persoonlijke informatie van de arts tijdens het gesprek erg belangrijk is. Daarnaast hadden de zorgverleners nadrukkelijk behoefte aan een praktisch handvat tijdens het consult, waarbij alle relevante informatie aan bod komt. Vanuit deze behoefte ontwikkelden de twee oncologienetwerken een papieren praatplaat voor in de spreekkamer.

Marjolein Kagie, gynaecoloog: “De praatplaat met duidelijke afbeeldingen is voor mij en voor de casemanager een waardevolle aanvulling op de bestaande informatie die de patiënt tijdens het consult krijgt.”

Behalve informatie over de verschillende stadia van ziekte en de regiokaart waarop te zien is welke behandeling waar wordt toegepast, staan er op de plaat tekeningen waarbij patiënt en arts persoonlijke aantekeningen kunnen maken. Via QR-codes is aanvullende informatie beschikbaar over de ziekte, behandelmogelijkheden, maar ook over lotgenotencontact. Ook staan “de 3 goede vragen” erop. Hiermee kan de patiënt zich voorbereiden op het gesprek met de arts en ze kunnen haar en haar naasten helpen bij het maken van keuzes in behandelingsmogelijkheden. Ze ziet wat de voor- en nadelen ervan zijn, wat dit betekent in haar situatie en wat zij belangrijk vindt in het leven en wil blijven doen. Op de achterkant van de plaat staan de verschillende behandeltijdlijnen met illustraties, waarmee ook niet Nederlands sprekende patiënten of laaggeletterden zich een beeld kunnen vormen van de behandeling. Na het gesprek met de arts neemt de patiënt de plaat mee naar huis. Ook kan de plaat mee naar een volgende afspraak.

Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog: “De diagnostiek en behandeling van eierstokkanker is een goed voorbeeld van regionale samenwerking binnen de oncologische zorg. De praatplaat maakt inzichtelijk waar een patiënt zich bevindt in dit traject en is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor patiënten en hun naasten.”

De praatplaat is tot stand gekomen met medewerking van patiënten en Stichting Olijf. Carolien Schipper is coördinator Kwaliteit van zorg bij Olijf en weet wat er bij de doelgroep vrouwen leeft.

Carolien Schipper, coördinator Olijf: “Met deze praatplaat spelen we in op de behoefte van veel vrouwen aan overzichtelijke en tastbare informatie die zij kunnen bewaren.”

Samenwerking voor de beste zorg voor patiënten met kanker
Kanker vraagt om de beste zorg. Dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is. In beide regio’s (Midden en West-Nederland) is de zorg voor vrouwen met eierstokkanker goed geregeld. Zorgverleners uit de verschillende ziekenhuizen werken samen en leren van elkaar. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis. Alle kennis en ervaring wordt gebundeld om de patiënt goede, persoonlijke zorg te kunnen geven. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandelingen volgens de nieuwste inzichten. Overal in de regio is de patiënt in goede handen.

Oncomid:
Is het oncologienetwerk van Midden-Nederland en een samenwerking van het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Rivas, Tergooi MC en UMC Utrecht.

OncoWest:
Is het oncologienetwerk van West-Nederland en een samenwerking van Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, HagaZiekenhuis (incl. voormalige LangeLand Ziekenhuis), Haaglanden Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum en Reinier de Graaf Gasthuis.

De praatplaat Eierstokkanker staat op de website van Oncomid en OncoWest:

Marjolein Kagje
Kees Gerestein

Foto links: Voorzitter Marjolein Kagie en verpleegkundig specialist/casemanager Clasien Blom van het OncoWest expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva nemen als eerste de praatplaat in gebruik.

Foto rechts: Gynaecologisch oncoloog Kees Gerestein, lid van het expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva, neemt de praatplaat in ontvangst.Deel via

Lees verder...

  1. 20 juli 2023 Olijf bij top 5 voor communicatieprijs
    Lees verder
  2. 15 juli 2023 Vrijwilliger Jolanda zamelt geld in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse!
    Lees verder
  3. 6 juli 2023 Olijf ontvangt €674,- van familie Peters!
    Lees verder