Deel via

Door nieuwe medische behandelingen leven mensen met ongeneeslijke kanker langer dan vroeger. Dat is een mooie ontwikkeling, maar ook een ontwikkeling die grote uitdagingen met zich meebrengt: Mensen die lang(er) leven met ongeneeslijke kanker weten niet hoe lang ze nog ziek zullen zijn en ook niet hoe de ziekte zal verlopen. Ze verliezen de grip op hun leven en ze verliezen de hoop op een toekomst. Mensen die lang leven met ongeneeslijke kanker, leven tussen hoop en vrees.

Het onderzoek
De groep die langdurig leeft met ongeneeslijke kanker groeit maar is nog vrij onbekend. In dit onderzoek worden de ervaringen, wensen en behoeften van mensen die lang(er) leven met ongeneeslijke kanker verzameld en onderzocht. Hoe gaan je naasten, zorgverleners en werkgever met jouw situatie om? Dat is wat we in dit onderzoek willen achterhalen. En jij kunt ons daarbij helpen zodat er een passende ondersteuning komt voor mensen die lang(er) leven met ongeneeslijke kanker.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek willen we meer weten over jouw ervaringen, je behoeften en je wensen. Met behulp van dit onderzoek kunnen wij praktische middelen ontwikkelen die jij en je omgeving kunnen gebruiken in het contact met naasten, zorgverleners en werkgever.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen vanaf 18 jaar die werken (of hebben gewerkt) en langer dan één jaar leven met ongeneeslijke kanker. Je bent bereid om één keer te worden geïnterviewd en wil graag jouw ervaringen met ons delen. Samen met Mildred Monpellier, onze onderzoeker, spreek je af waar én hoe lang het interview zal duren.

Wilt u meedoen?
Wil jij meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een mail naar Mildred Monpellier (verpleegkundige & onderzoeker Hogeschool Rotterdam) via m.l.f.monpellier@hr.nl of 06 432 480 09. Zij kan ook al je vragen beantwoorden.Deel via

Lees verder...

  1. 18 november 2022 Verslag lotgenotenbijeenkomst 'Vermoeidheid en lymfoedeem' in Amsterdam UMC
    Lees verder
  2. 16 november 2022 Twee gastlessen die Olijf verzorgde aan oncologie verpleegkundigen in het UMC Utrecht
    Lees verder
  3. 15 november 2022 Podcast: Vrijwilliger Lenneke de Mooij over omgaan met ziek zijn
    Lees verder