Deel via

Het coronavirus heeft op dit moment in Nederland een grote invloed op het dagelijks leven en daarmee ook op de zorg. Dit veroorzaakt bij iedereen onzekerheid en zeker bij mensen met kanker. Ziekenhuisafspraken worden afgezegd of verplaatst. Behandelingen en operaties kunnen worden uitgesteld.

Er is overleg geweest tussen de landelijke werkgroepen van de gynaecologische oncologie, medische oncologie en radiotherapie. Samen is bekeken hoe in deze moeilijke periode alle patiënten met gynaecologische kanker de zorg krijgen die nodig is. Ook is het belangrijk dat al deze patiënten zoveel mogelijk dezelfde zorg krijgen.

Dit landelijk overleg wordt continu gevoerd. De afspraken worden aangepast wanneer de situatie verandert. Uiteraard proberen wij je daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Waarom moeten we deze afspraken maken?

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. Zij lopen meer risico bij besmetting met het COVID-19 (Corona) virus. Daarom worden landelijke afspraken gemaakt om de behandeling voor patiënten met kanker zo veilig mogelijk te kunnen blijven geven.

Voor de behandeling van alle COVID-19 patiënten zijn er acuut veel ziekenhuis- en intensive care bedden nodig. Er is daardoor minder capaciteit voor andere noodzakelijke zorg. De beschikbare capaciteit is niet in elke regio gelijk. Er worden daarover duidelijke afspraken gemaakt.

Wat betekent dat voor patiënten met gynaecologische kanker?

De landelijke beroepsverenigingen, die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met gynaecologische kanker, hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over:

 • Welke behandelingen kunnen veilig doorgaan;
 • Welke behandelingen moeten worden uitgesteld of aangepast;
 • Hoe moeten deze behandelingen worden aangepast;
 • Welke behandelingen en operaties kunnen niet worden uitgesteld of aangepast.

De behandelend arts informeert de eigen patiënten over de gevolgen voor de behandeling.

Is de zorg voor gynaecologisch oncologische patiënten overal in Nederland dezelfde?

Onder normale omstandigheden zijn er verschillen in de behandeling tussen patiënten met kanker. De behandeling wordt altijd afgestemd op de individuele patiënt. In deze crisistijd zijn er regionale verschillen in de beschikbare capaciteit voor kankerbehandelingen.

Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle patiënten met gynaecologische kanker in Nederland, gelijke toegang hebben tot de zorg die nodig is. Om dit te bewaken is een capaciteitswerkgroep opgericht. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers uit alle gynaecologisch oncologische centra in Nederland. Deze capaciteitswerkgroep houdt de wachtlijsten en de capaciteit van alle centra bij.

Lees ook het artikel 'Wat betekent het coronavirus voor de behandeling van kanker?' >>Deel via

Lees verder...

 1. 27 maart 2020 Innovaties in Oncologie: eierstokkanker
  Lees verder
 2. 19 maart 2020 Campagne Vrouw en Gezondheid
  Lees verder
 3. 17 maart 2020 Olijf en het Coronavirus
  Lees verder