Deel via

Het coronavirus (COVID-19) zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico vormt. Hier lees je op welke manier alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s voor jou en de nadelige gevolgen voor je behandeling zo veel mogelijk worden beperkt.

Laatste update op 29 april 2020.
Zie onderaan voor de links naar interessante verzamelpagina’s op kanker.nl en NFK.nl.


Knelpunten covid-19 en kanker voor Tweede Kamer

NFK, KWF, IPSO en IKNL gaven gezamenlijk en op verzoek van de Tweede Kamer aan wat momenteel de nijpende gevolgen van COVID-19 voor patiënten met kanker zijn. Zij vragen de leden van de vaste kamercommissie VWS om deze actuele knelpunten bij minister van Rijn onder de aandacht te brengen. Op de site van IKNL lees je de gezamenlijke reactie.

IC-opname bij coronabesmetting onder patiënten met uitgezaaide kanker
We merken dat patiënten met uitgezaaide kanker vragen hebben over eventuele opname op de Intensive Care bij COVID-19. Het is belangrijk dat zij zich goed laten voorlichten door hun behandelend arts over wat IC-opname voor COVID-19 betekent en dat zij nadenken over hun eigen wensen. In de webinar van de NVMO i.s.m. Medtalks wordt hier uitgebreid bij stilgestaan door de medisch specialisten. Bekijk het item hier terug.

Belangrijke aanvullende informatie rondom zittend ziekenvervoer
Zorgverzekeraars en vervoerders hebben afgesproken dat vanwege de coronacrisis patiënten altijd alleen vervoerd worden. Het vervoer gebeurt bij voorkeur in een busje, zodat de regel voor het houden van anderhalve meter afstand tussen chauffeur en patiënt zo veel mogelijk in acht genomen kan worden. Lees meer over deze corona-regeling of lees meer over algemene regeling rondom zittend ziekenvervoer.

Dit bericht is opgesteld in afstemming met NVMO, NVALT, NVvH en PZNL.

Soms een aanpassing in behandelplan
Medisch specialisten willen bij patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. De risico’s van de behandeling op verminderde afweer af worden dan ook afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat er soms andere kuren zullen worden geven, kuren zullen worden overgeslagen of een behandeling zal worden uitgesteld. Dit wordt alleen gedaan als de medisch specialisten denken dat de kanker zo nog steeds goed behandeld kan worden.

Minder ziekenhuisbezoeken

Om de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, wordt geprobeerd het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, er worden zo min mogelijk CT-scans gemaakt en ziekenhuisopnames worden zoveel mogelijk beperkt. Dit wordt alleen gedaan als het voor jouw kankerbehandeling veilig kan. Daarnaast vragen medisch specialisten om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek te komen (dus totaal 2 personen).

Persoonlijke aanpak

Per patiënt wordt bekeken wat voor hem of haar het beste is. Jouw eigen medisch specialist of verpleegkundige zal met je bespreken wat dit voor jou betekent en samen met jou besluiten wat voor jou het beste is. Alle medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen zij meteen hun werkwijze aan. Ze staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen hun ervaringen dagelijks.

Als je levensverwachting korter dan één jaar is
Wanneer je levensverwachting als kankerpatiënt korter dan één jaar is of wordt door een besmetting met het coronavirus, dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met je huisarts of je behandelend arts (medisch specialist), en samen te bespreken wat je wensen zijn voor je behandeling en de zorg. In dit gesprek staat jouw kwaliteit van leven en mogelijk ook jouw kwaliteit van sterven centraal. Je arts kan je voorlichten over wat wel of niet mogelijk is ten aanzien van ziekenhuisopname, IC-opname en beademing. Als deze opties op jouw situatie niet van toepassing zijn, dan kunnen jullie samen in gesprek wat voor jouw situatie passende zorg is. Bij zorg in de laatste levensfase hoort ook de zorg voor naasten. Zij kunnen ook bij de zorgverleners terecht voor informatie en steun.

Onze gesprekskaart ‘Over leven en dood’ kan jou (en je naasten) helpen om na te denken over je wensen in de laatste levensfase en die te bespreken met je huisarts of specialist.

Niet meer beter worden en corona: ‘bespreek het onbespreekbare’
Voor mensen met uitgezaaide kanker die niet meer beter worden is het een onzekere periode. Wat gebeurt er als je besmet raakt met het coronavirus? En hoe zit het met opname op de IC? En als je alles al geregeld had, blijft dat dan hetzelfde? Saskia Teunissen is hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en vertelt wat er speelt bij mensen in de palliatieve fase. “Het is moeilijk, maar bespreek het onbespreekbare met je dierbaren en een arts die je vertrouwt.” Lees het interview >>

Ook palliaweb.nl heeft informatie over dit onderwerp.

Vragen
Heb je vragen over je behandeling, neem dan contact op met je eigen arts. Wil je in contact komen met lotgenoten, neem dan contact op met de vrijwilligers van de Olijflijn. Bekijk hier wanneer je ze kunt bereiken >>

Op kanker.nl kun je ook terecht bij de online community 'Coronatijd'>>
Voor vragen, tips te delen of je verhaal te doen.

Lees ook ons artikel 'Organisatie van de zorg tijdens de Corona-uitbraak: voor vrouwen met gynaecologische kanker' >>

NFK heeft alle informatie rondom corona van henzelf en van alle kankerorganisaties gebundeld op een nieuwe webpagina: nfk.nl/corona.

Op kanker.nl/corona vind je ook veel informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden.Deel via

Lees verder...

  1. 28 april 2020 Psychologische zorg bij kanker gaat door
    Lees verder
  2. 28 april 2020 Implementatie resultaten Zinnige Zorg bij baarmoederhalsafwijkingen
    Lees verder
  3. 23 april 2020 Kankerpatiënt ervaart gevolgen van coronacrisis
    Lees verder