Deel via

Binnenkort verdedigt Florine Eggink haar proefschrift: "Improving quality of care for patients with ovarian and endometrial cancer" in het openbaar in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds april 2014 is zij werkzaam als arts-onderzoeker binnen de afdeling Gynaecologische Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar promotietraject wordt begeleid door Prof. Dr. H.W.Nijman (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Prof. Dr. R.F.P. Kruitwagen (Maastricht Universitair Medisch Centrum).

Het proefschrift
bestaat uit 7 wetenschappelijke artikelen die allen zijn gepubliceerd in hoog aangeschreven vakbladen. De beschreven studies zijn gericht op het verbeteren van kwaliteit van zorg voor patiënten met ovarium en endometriumcarcinoom in Nederland.

'In deel I en II van het proefschrift hebben wij ons gericht op organisatorische aspecten zoals centralisatie van zorg en de naleving van richtlijnen. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kanker Registratie.

In deel III hebben wij immunologische aspecten van het endometriumcarcinoom in kaart gebracht om individualisatie van zorg te bevorderen.

Per 1 oktober 2017 zal ik werkzaam zijn als ANIOS gynaecologie in het Medisch Spectrum Twente. Bovendien zal ik in de komende jaren als arts-onderzoeker verbonden blijven aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Mijn streven is om binnen de regio Groningen opgeleid te worden tot gynaecoloog.'

Olijf geeft een kleine bijdrage aan de drukkosten van het proefschrift als blijk van waardering.

Samenvatting:
Dit proefschrift had als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met ovarium en endometriumcarcinoom te verbeteren. Hierbij werd gefocust op organisatorische aspecten en individualisatie van zorg.

De standaard behandeling van patiënten met ovariumcarcinoom omvat een combinatie van cytoreductieve chirurgie en platinum-bevattende chemotherapie. We lieten zien dat de implementatie van centralisatie van zorg en de introductie van neoadjuvante chemotherapie samenging met een verbetering in chirurgische uitkomsten en overleving. Aangezien centralisatie van zorg zou kunnen leiden tot vertraging onderzochten we de wachttijden van patiënten met een verdenking op ovariumcarcinoom. Tijdens ons onderzoek zagen we dat een toegenomen bewustzijn van de wachttijden leidde tot minder vertraging.

Chirurgie is de hoeksteen van de behandeling van patiënten met endometriumcarcinoom. Klinische beslissingen rondom de uitgebreidheid van de operatie worden gebaseerd op een risicostratificatie van preoperatief verkregen endometriumweefsel. Onze gegevens laten zien dat deze preoperatieve risicostratificatie in 90% van de patiënten overeenkomt met de postoperatieve risicostratificatie. Op dit moment wordt alleen de postoperatieve risicostratificatie gebruikt om te bepalen wie er adjuvante behandeling nodig heeft. Onze gegevens suggereren dat de preoperatieve risicostratificatie onafhankelijke prognostische gegevens bevat. In Nederland wordt 85% van de patiënten adjuvant behandeld volgens de richtlijn, maar er is veel praktijkvariatie in de adjuvante behandeling van hoog risico patiënten.

Om individualisatie van zorg voor patiënten met endometriumcarcinoom te verbeteren werd ook een immunologische studie verricht. De resultaten van deze studie suggereerden dat endometriumcarcinoom patiënten met een POLE-mutatie of microsatelliet instabiliteit baat zouden kunnen hebben bij checkpoint inhibitie therapie.Deel via

Lees verder...

  1. 5 januari 2018 Voorzitter Olijf opgevolgd
    Lees verder
  2. 18 december 2017 Studie PlasmaJet gaat van start
    Lees verder