Deel via

In 2017 waren er 3 subsidierondes bij KWF en daarnaast ook aanvragen voor ZonMw en lokale fondsen. Sinds medio 2016 hanteert Olijf de strategie dat we bij een aanvraag de samenvatting en de patiëntinformatie beoordelen.

In de Letter of Support geeft Olijf gemotiveerd aan of de studie gesteund wordt, welke vragen het oproept en wat we de onderzoekers verder meegeven. De strategie werkt: van elke ronde zijn er aanvragen die goedgekeurd worden; de afgewezen aanvragen zien we doorgaans verbeterd terug voor volgende rondes.

Inmiddels beraden we ons over de volgende stap: betrokkenheid tijdens de studie. Vanuit het ministerie van VWS en subsidiegevers meer en meer een eis. Voor ons een uitdaging. Immers onze vrijwilligers hebben niet gevraagd om ziek te worden, hebben eerst aandacht voor herstel, gezin en werk.

Dan pas komt vrijwilligerswerk, waarbij voor dit soort activiteiten ook een zekere bekendheid met de materie en vaardigheden vereist zijn om vanuit de (gedeelde) ervaring te kunnen participeren.

Nu is het van belang te zoeken naar de beste manier waarop de ervaringskennis met de onderzoekers gedeeld kan worden: op welk moment in het proces, hoe, welke ondersteuning is vereist, etc.

Om die reden beginnen we met een aantal onderzoeken, waaronder:

 • GERSOC - ovariumcarcinoom bij oudere vrouwen;
 • Seksualiteit bij gynaecologische kanker - landelijke uitrol van een eerdere studie waar Olijf in 2015 bij betrokken was;
 • Keuzehulp gevorderd ovariumcarcinoom;
 • PlaComOv (Plasmajet).


Deel via

Lees verder...

 1. 24 januari 2018 Genetisch onderzoek voor alle vrouwen met eierstokkanker
  Lees verder
 2. 24 januari 2018 Overzicht aandachtspunten waar Olijf in 2018 mee aan de slag gaat
  Lees verder
 3. 23 januari 2018 Verslag Invitational conference Samen om Tafel Stichting Olijf
  Lees verder