Deel via

Op 18 april overhandigde Henk Schreuder, gynaecoloog-oncoloog bij het UMC Utrecht, de nieuwe folder over eierstokkanker aan Stichting Olijf. Deze folder is ontwikkeld voor en door patiënten, samen met zorgverleners uit de hele regio Midden-Nederland.

Oncomid Foto overhandiging folder eierstokkanker

In Nederland is de zorg voor patiënten met eierstokkanker opgedeeld in regio’s. Wanneer een patiënt in de regio Midden-Nederland wordt gediagnostiseerd met (uitgezaaide) eierstokkanker, begint haar zorgtraject binnen de regio. Van het 'eigen ziekenhuis in de buurt' naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in een deel van de specialistische behandeling van eierstokkanker. Zo vinden de grote operaties alleen plaats in het UMC Utrecht en wordt chemotherapie gegeven in alle ziekenhuizen binnen het Oncomid-netwerk. Een ding is hierbij zeker: het moet niet uitmaken waar het behandeltraject start, overal krijgt de patiënt dezelfde kwaliteit van zorg.

Gebundelde informatie: over de muren van de ziekenhuizen heen
De folder geeft informatie over het regionale zorgtraject en behandelt vragen als: 'Welke behandelingen zijn er mogelijk en waar vinden deze plaats?', 'Wat gebeurt er als ik word besproken in een regionaal MDO (multidisciplinair overleg)?' en 'Hoe werkt het als ik word verwezen naar het UMC Utrecht?'. Daarnaast bevat de brochure verschillende QR-codes met links naar nog meer aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lotgenotencontact of video's over behandelingen. Aangezien deze folder tot stand is gekomen in samenwerking met de patiënt en Stichting Olijf, speelt de informatie in op vragen die onder patiënten leven. Carolien Schipper van Olijf vertelt: "Het is altijd fijn en ook belangrijk dat ervaringsdeskundigen van Olijf kunnen meelezen met een folder voor patiënten. Vaak hebben wij als ervaringsdeskundigen toch een andere kijk op woordkeuze of welke informatie gewenst is.”

Samen werken aan de beste patiëntinformatie
De multidisciplinaire werkgroep, die bestaat uit patiënten, ervaringsdeskundigen, specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen, heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van de folder. Henk Schreuder, gynaecologisch oncoloog bij het UMC Utrecht, zegt hierover: “Deze folder geeft volledige informatie over het regionale zorgpad voor eierstokkanker. Wij hopen dat deze folder, naast onze mondelinge informatie, houvast en overzicht biedt.” Paula de Boer, verpleegkundig specialist bij het Diakonessenhuis voegt hier aan toe: “Omdat de patiënt door de behandeling heen met twee ziekenhuizen te maken heeft, is het fijn dat er nu een gezamenlijke folder is. Hierdoor krijgen alle patiënten dezelfde informatie over de behandeling en de zorg er om heen.” De folder vormt dan ook een waardevolle aanvulling op de bestaande patiëntinformatie.

Over Oncomid
Kanker vraagt om de beste zorg. Dichtbij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is. In de regio Midden-Nederland is de zorg voor vrouwen met eierstokkanker goed geregeld. Zorgverleners uit acht ziekenhuizen werken samen in het oncologienetwerk Oncomid. Alle kennis en ervaring in de regio wordt gebundeld om de patiënt goede, persoonlijke zorg te kunnen geven. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandelingen volgens de nieuwste inzichten. Overal in de regio is de patiënt in goede handen. Oncomid is een samenwerking van het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Rivas, Tergooi MC en UMC Utrecht.Deel via

Lees verder...

  1. 18 april 2023 Een jonge vrouw (1991) deed mee aan de workshop Helend schrijven van Caroline Ligthart
    Lees verder
  2. 18 april 2023 Bijeenkomst 13 april jl: “Het zwarte gat”: hoe verder na gynaecologische kanker?
    Lees verder
  3. 13 april 2023 Bijzondere gastles van Olijf bij het LUMC in Leiden
    Lees verder