Deel via

Voor het STEPS project van het Amsterdam UMC zijn wij op zoek naar partners van (ex-)kankerpatiënten die mee willen doen met een onderzoek.

Doel van dit onderzoek
In Nederland krijgen per jaar ongeveer 118.500 mensen kanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het hebben van kanker een grote impact heeft op het leven van (ex-)kankerpatiënten, met zowel fysieke als mentale gevolgen. Er is echter veel minder bekend over de invloed van diagnose en behandeling op partners van (ex-)kankerpatiënten, terwijl deze groep vaak zeer betrokken is in het hele ziekteproces. Dit onderzoek is onderdeel van het STEPS project wat zich richt op kanker en werk. In dit verdiepende onderzoek willen we het gesprek aangaan over de ervaringen die u heeft of heeft gehad rondom de diagnose en behandeling van uw partner. Wij gaan hierbij specifiek in op wat de diagnose van uw partner voor invloed heeft (gehad) op uw gezondheid en uw werk. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen inzicht geven in het type ondersteuning waar partners van (ex-)kankerpatiënten behoefte aan hebben.

Wie kan er deelnemen?
U kunt deelnemen aan dit onderzoek als:

 • U tussen de 18 en 65 jaar oud bent
 • U samenwoont of getrouwd bent met een partner die gediagnosticeerd is (geweest) met kanker
 • Uw partner tussen 0 tot 18 maanden geleden gediagnosticeerd is
 • Er bij uw partner géén sprake is van vergevorderde kanker die niet meer te genezen is
 • U een betaalde baan had voorafgaand aan de diagnose van uw partner
 • U Nederlands spreekt

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Als u meedoet met dit onderzoek dan zal u per post een informatiepakket ontvangen. In dit pakket zit onder andere een korte vragenlijst, die we u vragen in te vullen en terug te sturen. Vervolgens nodigen wij u uit om deel te nemen aan een interview van +/- 60 minuten, hoogstwaarschijnlijk via videobellen. Tijdens dit interview willen wij met u in gesprek gaan over werk- en gezondheids-gerelateerde gevolgen die u heeft ervaren tijdens en na de kankerdiagnose en -behandeling van uw partner.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Nadia de Vreeze via STEPSonderzoek@amsterdamumc.nl.

Met vriendelijke groet,

Nadia de Vreeze
Amsterdam UMC, vanuit Vrije Universiteit AmsterdamDeel via

Lees verder...

 1. 18 maart 2021 Onderzoek naar begeleiding bij zorgen over terugkeer van kanker
  Lees verder
 2. 18 maart 2021 SILENCE: Onderzoek naar de ervaringen rondom en de betekenis van het hebben van vagina-, vulva-, penis- of anuskanker
  Lees verder
 3. 16 maart 2021 Rare2Work: Onderzoek naar zeldzame kanker en terugkeer naar werk
  Lees verder