Deel via

We hebben jullie in het verleden al vaker geïnformeerd over de voortgang van de PlaComOv-studie. Het bleef nog een poos spannend of de studie doorgang kan hebben.

Om ervoor te zorgen dat de PlaComOv-studie kan worden uitgevoerd, moest namelijk eerst het aantal inclusies worden gehaald, ofwel het juiste aantal deelnemende patiënten. Het benodigde aantal van 330 inclusies is gelukkig behaald. De data worden nu verzameld en het vervolgtraject wordt uitgewerkt.

Patiënten die voor de studie zijn geselecteerd, maar nog niet zijn geopereerd, blijven ook onderdeel van de studie. Alle gegevens worden nu verzameld en verder uitgewerkt, de uitkomsten daarvan worden in november of december verwacht. Intussen is er ook een enquête opgesteld voor de gebruikers van de PlasmaJet. Deze is bedoeld om hun ervaringen met deze methode, zoals de belemmeringen, eventueel gewenste aanpassingen en training aan te geven en ook of ze deze operatiemethode willen gaan gebruiken.

Intussen wordt er nagedacht over hoe deze methode in de praktijk in meerdere medische centra ingezet kan worden. Er is hiervoor een implementatieplan in ontwikkeling. De bedoeling is dat de uitkomsten van de studie en de enquête in januari 2021 ook met Olijf besproken worden. Dan is tevens duidelijk of er voldoende aanleiding is om de PlasmaJet te implementeren.

Als er daadwerkelijk voldoende aanleiding is, wordt Olijf betrokken bij deze implementatie. Er wordt vanuit Olijf meegekeken wat er vanuit patiëntperspectief hiervoor nodig is, zoals bij het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de patiënten. Olijf heeft al aangegeven het implementatietraject dan actief te willen volgen.

Wil je meer weten?

Zie ook eerdere berichten, die we hierover plaatsten:

Voor meer informatie kun je ook terecht op de volgende websites:Deel via

Lees verder...

  1. 6 oktober 2020 Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  2. 5 oktober 2020 Vrijwilliger Carolien in magazine Pal voor u
    Lees verder
  3. 2 oktober 2020 Oud-voorzitter van Olijf Sylvia Dermout ontvangt koninklijke onderscheiding
    Lees verder