Deel via

Op 6 september 2019 heeft Olijf een tussenevaluatie gehad van het onderzoeksteam van het EramusMC over de voortgang van de PlaComOv-studie. Er is vanuit Olijf een voorstel gedaan hoe niet verklaarbare verschillen in de uitkomsten mogelijk opgehelderd kunnen worden.

De PlaComOv-studie* is een langer lopende studie m.b.t. eierstokkanker, waaraan we in de nieuwsbrieven al eerder aandacht hebben besteed. Tijdens de tussenevaluatie is gemeld dat er 235 patiënten geïncludeerd zijn van de 330 die voor de studie nodig zijn.

Wat opvalt tijdens de evaluatie is dat de Kwaliteit van leven-vragenlijsten heel goed en consequent door de patiënten worden ingevuld. De patiënten vullen deze lijsten de eerste keer in vóór de operatie, vervolgens 6 weken na de operatie en de laatste keer 6 maanden na de operatie. De vragenlijsten geven een beeld van de algemene gezondheidssituatie en gaan in op het functioneren van de patiënt op psychisch, fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal vlak.

Het onderzoeksteam weet goed het belang van het invullen van de lijsten bij de betrokken patiënten onder de aandacht te brengen. Zo ontstaat er een beeld in welke mate de ingreep belastend is en welke consequenties dit heeft voor de kwaliteit van leven. Olijf heeft aangegeven dat het ook interessant is om, door middel van deze vragenlijsten, te onderzoeken hoe dit uitpakt bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie die niet de diagnose eierstokkanker hebben. Dit voorstel is gedaan omdat de gegeven antwoorden bij een aantal vragen nog wel eens willen verschillen. Deze verschillen hebben echter niets te maken met de ingreep, die wordt ondergaan, waardoor deze momenteel niet te verklaren zijn. Het onderzoeksteam zal ons voorstel meenemen en de mogelijkheid daarvoor onderzoeken.

* Zie eerdere berichten die we hierover plaatsten:Deel via

Lees verder...

  1. 11 oktober 2019 Betty Bos-Olijfprijs gaat naar Cor de Kroon!
    Lees verder
  2. 2 oktober 2019 HPV vaccinatie nu ook voor jongens!
    Lees verder
  3. 23 september 2019 Ex-kankerpatiënt vraagt om ‘het recht om vergeten te worden’
    Lees verder