• Slider

Behandeling eierstokkanker

Is de diagnose eierstokkanker gesteld? Dan kunt u de volgende behandelingen krijgen: 

  • operatie
  • chemotherapie
  • doelgerichte therapie

Meestal krijgt u een combinatie van deze behandelingen. Naast deze therapieën kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials).

Uw behandelend arts bespreekt uw dossier met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). De specialisten maken samen een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden, zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Operatie
De eerste behandeling bij eierstokkanker is vaak een operatie. Bij een vroeg stadium eierstokkanker is de stadiëringsoperatie bedoeld voor de diagnostiek én als eerste behandeling.

Is er sprake van een gevorderd stadium eierstokkanker, dan verwijdert de arts zo veel mogelijk tumorweefsel. Dit heet een debulking. Soms kan dit als onderdeel van de beoordelingsoperatie. Maar vaak pas als tweede operatie.

Soms krijgen vrouwen met een gevorderd stadium eierstokkanker na de beoordelingsoperatie eerst chemotherapie en dan een operatie. De operatie heet dan interval debulking.

Chemotherapie
Bij eierstokkanker in een gevorderd stadium is chemotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Meestal krijgt u chemotherapie na de operatie (adjuvant). En soms voor de operatie (neo-adjuvant).

In een aantal ziekenhuizen wordt de chemotherapie rechtstreeks in de buikholte gegeven. Dit heet intraperitoniale chemotherapie. Chemotherapie kan de volgende bijwerkingen geven: haaruitval, misselijkheid en overgeven, darmklachten, verhoogd risico op infecties en bloedingen en vermoeidheid.

Komt de eierstokkanker terug (recidief), dan wordt u weer behandeld met chemotherapie.

Doelgerichte therapie
Doelgerichte therapie wordt bij eierstokkanker alleen gegeven als de ziekte is teruggekomen (recidief), tijdens of na chemotherapie. 

Er zijn verschillende doelgerichte therapieën beschikbaar voor eierstokkanker:

  • bevacizumab: een medicijn dat de aanmaak van nieuwe bloedvaten remt
  • PARP-remmers: deze medicijnen werken alleen bij vrouwen die eierstokkanker hebben gekregen door een afwijking in het BRCA-gen

Lees verder:

  • Gespreksgroepen Kanker.nl
    Vrijwilligers die ook bij Olijf actief zijn en andere (ex-)patiënten helpen je daar verder.
  • Ervaringsverhalen: zie navigatie aan de linkerzijde op deze pagina.
  • Op kanker.nl vind je ook blogs van deelnemers, onder andere over hun ervaringen met eierstokkanker.

Wil je meer lezen over de behandeling van eierstokkanker? Ga dan naar de bibliotheek van Kanker.nl.